Denna sida är under konstruktion
Vår idé är att med det lilla Arkitektföretagets närhet tillgodose kundens behov av personligt bemötande, samt att genom konsultsamverkan finnas som en trygg resurs genom hela byggprojektets genomförande. Vi arbetar huvudsakligen lokalt i Enköping och dess grannkommuner med uppdrag åt privata och offentliga uppdragsgivare.
På följande områden kan vi stå till tjänst.
 • samtalspartner för idéer och utredningar.
 • idéskisser
 • bygglov
 • arbetshandlingar
 • upphandling av entrepenader.
 • visualisering av tänkt projekt
 • 3D
 • CAD modeller och presentationer i avancerade dataprogram ( bl.a arki-CAD)
Birka Arkitekter HB bildades 1994 av Bo Svalby SAR/MSA och Kristina Nordström.

Ombildades till Birkaarkitekter AB 2005.

Vårt kontor är beläget i en av Enköping bäst bevarade äldre stadsmiljöer nära Vårfrukyrkan, i ett stenhus från förra sekelskiftet, ritat av arkitekt Gunnar Leche.

Beställare genom åren har bl.a varit:

 • Enköpings Kommun
 • Bahco Verktyg
 • Bahco Fläkt.
 • ICA Fastigheter
 • Övergrans Jordbruksfastigheter AB
 • Wasakronan
 • Bra Bil, Volvo /Renault
 • Skanska Hem
 • Rednanik Fastigheter AB
 • Elvroth Konsulting AB
 • Lifco AB
 • Ångström & Mellgren AB
 • Östanbäcks kloster
 • Mälarporten AB
 • ett antal villa- och egnahemsägare m.fl.
BIRKA ARKITEKTER AB, KYRKOGATAN 12, 754 31 ENKÖPING    Bo Svalby, Tel: 0171 - 340 75